פרסומים

ספרים

מאמרים ומוֹנוֹגרָפִיָות

 

כתב העת "פנים": גיליון מיוחד לציון 100 שנים לתל-אביב

ערכו אבי כצמן ורוביק רוזנטל | בהוצאת הסתדרות המורים בישראל בשיתוף קרן מנדל

במלאות 100 שנה לתל-אביב, העיר העברית הראשונה, חברו קרן מנדל וכתב העת "פנים" להפיק גיליון מיוחד לציון האירוע. גיליון 45 החגיגי של "פנים", שנערך בידי העורך הקבוע רוביק רוזנטל עם העורך האורח אבי כצמן, עוסק במאה שנות העיר.>>

 

מאחורי הקלעים של הורות ישראלית - חגים וטקסים

מאת יעל בר לב

חזון הורות ישראלית - מה הקשר שלנו לחגים היהודיים? מה אנו בוחרים להעביר לילדינו? האם יש צורך בחיבור מלאכותי לעבר שלא חונכנו על ברכיו? האם עדיף לנסות ו"להמציא את הגלגל מחדש"? >>

 

חינוך יהודי משלים

מאת בארי ו. הולץ

קבוצת מומחים התכנסה לדון בפרקטיקות המצטיינות בבתי הספר היהודיים המשלימים. על בסיס מפגש זה והתייעצויות אחרות, פותח "המדריך לפרקטיקות המצטיינות לבתי ספר משלימים". הוא מייצג את תובנותיהם של מומחים באשר להצלחות בתחום זה.>>

 

חינוך יהודי במרכזים קהילתיים יהודיים

מאת סטיבן מ. כהן ובארי ו. הולץ

המרכז הקהילתי היהודי כיום הוא מוסד מורכב ורב פנים. הוא עורך קשת פעילויות ומבקש להתמודד עם סדר היום התואם את צרכי הזמן והעניינים העומדים על הפרק.>>

 

מדעי הרוח, חינוך ליברלי ומנהיגות

מאת יונתן כהן

פרופ' יונתן כהן בוחן את הקשר בין מדעי הרוח והחינוך הליברלי ובין מנהיגות, וטוען שלימוד של מדעי הרוח מטפח מנהיגים המגבשים ומצדיקים את חזונם, יודעים כיצד לתשאל מומחים, מעצימים מנהיגים קהילתיים ושואלים שאלות הומאניות.>>

 

דוח המנהיגים: דמות מנהיגי החינוך בבתי ספר יהודיים

מאת אלן גולדרינג, אדם גמוראן וביל רובינסון

מנהיגות בבתי הספר של היום היא דבר מורכב ומאתגר המקיף מיגוון תפקידים. המנהיגות החינוכית מנסחת חזון, בוחנת ומעריכה את תפקוד המורים, מיישמת אסטרטגיות ועוקבת אחר התקדמות התלמידים והישגיהם. >>

 

חינוך יהודי בגיל הרך

ערך בארי הולץ

התחום הראשון ש"פרויקט הפרקטיקות המצטיינות" בחר לחקור היה בית הספר היהודי המשלים (supplementary school). הכרך בנושא זה פורסם מטעם CIJE בפברואר 1993. תוך כדי עריכת המחקר האמור השיק הפרויקט את תחום מחקרו השני, הנסקר בכרך זה, חינוך יהודי בגיל הרך.>>

 

עת לעשות - הדו"ח של הועד לחינוך יהודי בצפון אמריקה

מאת הוועדה לחינוך יהודי בצפון אמריקה

דו"ח זה מציג את תוכנית הפעולה של הועד לחינוך יהודי בצפון אמריקה, ומצביע על כך שהחינוך היהודי הינו מרכיב חשוב ואפקטיבי לחיזוק הזהות היהודית וליצירת מחויבות לערכים ותרבות יהודיים.>>

 

התעוררות גדולה

מאת ג'ונתן ד. סרנה

לפני כמאה שנה החלה קהילת יהודי צפון אמריקה לחשוש להמשכיותה. הנחות היסוד שהדריכו את חשיבתה שנות דור נבחנו מחדש ונמצאו לקויות. האם החיים היהודים בארצות הברית יוסיפו להתקיים, תהו יהודים. מסה זו מתבוננת בנקודת מפנה בעבר...>>

 

השבת האלף - יהדות למחפש דרך בן זמננו

מאת ארתור גרין

גרין חוקר את גל ההתעניינות האדיר ברוחניות בתרבות הכללית ובתנועה להת​חדשות שהחלה לצמוח ביהדות בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים. גרין בוחן האם הרוחניות, במובנה היהודי המובהק, תענה לצרכי קהילות יהודיות בעתיד. >>

 

על שינוי ואובייקטיביות במדע: הרהורים על השקפתו של קון

מאת ישראל שפלר

בחיבור זה נמצא סיכומו של שפלר לספרו רב ההשפעה של תומס קון, "מבנה המהפכות המדעיות". שפלר דן בבעיות הידע תוך התייחסות לפרסומיו הקודמים של קון בנושא האובייקטיביות במדע. מה קורה כשאנו מוכרחים לנטוש את הפרדיגמות שבאמצעותן היינו רגילים לעבוד?>>

 

קהיליות לומדים וקהיליות מורים

מאת לי שולמן

שולמן בוחן את המושג "קהיליית לומדים"- מה משמעות המושג, היכן וכיצד הוא מיושם בבתי ספר וקשיים הכרוכים בשימור קהילה כזו. הוא מתאר שיעורים ופרקטיקות הוראה בבתי ספר בהם נוצרות קהיליות לומדים.>>

 

חינוך יהודי והמשכיות יהודית: סיכויים ומיגבלות

שלמה פוקס וישראל שפלר​

בספר זה המחברים בוחנים את הקשר בין חינוך יהודי להמשכיות יהודית. הם שואלים האם ניתן להוכיח שיש קשר בין השניים. אם לא נוכל להוכיח קשר זה, כיצד אפשר להצדיק את ההשקעה העצומה של הקהילות היהודיות בחינוך להמשכיות?>>

 

חזון שבלב - על מחנה רמה ועל כוחם של רעיונות בעיצוב מוסדות חינוך

מאת שלמה פוקס וויליאם נובק

מחנה רמה (Camp Ramah) הוא יישום של חזון מרחיק לכת, אידיאל מעוצב בקפידה של אפשרויות חינוכיות. בבניית מחנה רמה נשאלו שאלות גדולות כגון מהי דמות האנשים שאנו מבקשים לטפח? אלו רעיונות ידריכו את המחנה החדש?>>

 

רגש והכרה בהתפתחות הזהות היהודית: עיון פסיכולוגי

מאת מרדכי ניסן

מול הגישה הקוגניטיבית להתפתחות הזהות היהודית, פרופ' ניסן מציע גישה המתבססת על רגש ההתקשרות והאהבה לקבוצה. במהלך התפתחות רגש זה נתמך בהשלמות קוגניטיביות (אמונות, נורמות, הנמקות, תפיסת תכלית), הניזונות מהתרבות...>>

 

"זהות חינוכית" כגורם מרכזי בפיתוח מנהיגות בחינוך

מאת מרדכי ניסן (מהדורה חדשה ומעודכנת 2012)

מאמרו של פרופ' מרדכי ניסן נכתב במסגרת סמינר שכינס מכון מנדל במטרה להתמודד עם תפיסות פיתוח כח אדם בכיר בחינוך. פרופ' ניסן מתבסס על מחקריו בתחום התפתחות המוסר והערכים ובתחום ההנעה כדי לסייע לנו...>>