פרסומים

 

על שינוי ואובייקטיביות במדע

על שינוי ואובייקטיביות במדע: הרהורים על השקפתו של קון

מאת ישראל שפלר

בחיבור זה נמצא סיכומו של שפלר לספרו רב ההשפעה של תומס קון, "מבנה המהפכות המדעיות". שפלר דן בבעיות הידע תוך התייחסות לפרסומיו הקודמים של קון בנושא האובייקטיביות במדע. מה קורה כשאנו מוכרחים לנטוש את הפרדיגמות שבאמצעותן היינו רגילים לעבוד? כיצד נוצרות דרכי חשיבה חדשות? שפלר סבור כי גם אם רעיונות חדשים מתפתחים דרך מהפכות בחשיבה, עדיין נותר הצורך לפרשן ולהוכיחן קודם שיתקבלו וייושמו. שפלר מציע דגם לשיקול ולהעמקה במקום המרה. הערות אלה על החשיבה המדעית רלוונטיות מאוד לדיונים ברעיונות חינוכיים, בייחוד בהקשרן למושג החזון.

להורדת הקובץ באנגלית לחצו כאן

​​