פרסומים

 

חינוך יהודי והמשכיות יהודית: סיכויים ומיגבלות

חינוך יהודי והמשכיות יהודית: סיכויים ומיגבלות

שלמה פוקס וישראל שפלר​

בספר זה המחברים בוחנים את הקשר בין חינוך יהודי להמשכיות יהודית. הם שואלים האם ניתן להוכיח שיש קשר בין השניים. אם לא נוכל להוכיח קשר זה, כיצד אפשר להצדיק את ההשקעה העצומה של הקהילות היהודיות בחינוך להמשכיות? המחויבות לחינוך יהודי באה בתגובה לאתגר ההמשכיות; אך אם אין היא נשקלת לעומקה, ייתכן שיש בה לתרום פחות לאותה המשכיות הזהות שהקהילה רוצה בה והיא עלולה לתרום עוד ועוד למגמות ההתבוללות שהחינוך הכללי, באמריקה ובמקומות אחרים, מטפח. הפתרון, לדעת פוקס ושפלר, טמון בבניית גשרים בין תיאוריה למעשה, כך שהאידיאלים המבוקשים יהיו משוקעים בתכניות שהקהילה תיישם.

להורדת הקובץ בעברית, לחצו כאן
להורדת הקובץ באנגלית, לחצו כאן

​​