פרסומים

 

ניירות עמדה ומסמכי רקע: כנס בוגרי מנדל 2007

מאת בוגרי מנדל

סטנדרטים במערכת החינוך בישראל: שאלות וכיווני מחשבה

- גל פישר, גרניט אלמוג-ברקת ואיל שאול

התפשטות תהליכי הפרטה על מערכת החינוך

- איתן מורן

איכות אקדמית והגדלת הנגישות להשכלה הגבוהה: עקרונות סותרים או סינרגיים

- ד"ר מיכל סלע, יובל עברי

חינוך ערכי: בידי מי האחריות לעיצוב המשמעויות הערכיות של תכנית הלימודים?

- ענבר אביטל ואריה חסקין

לקריאת ניירות עמדה ומסמכי רקע