פרסומים

 

מעשה בחינוך

מעשה בחינוך: קובץ מחקרים לכבוד שלמה פוקס

ערכו מרדכי ניסן ועודד שרמר | יצא לאור בהוצאת ביאליק

במלאות 75 שנים לפרופ' שלמה (סימור) פוקס חברו עמיתיו, ידידיו ותלמידיו להגיש לו אסופת מאמרים בשני כרכים, עברי ואנגלי. באלה מואר בזוויות שונות פועלו רב-האנפין של פוקס, איש חינוך העוסק בשאלת התרגום מן החזון למעש, ולהפך, וקובע את נקודת הכובד בתנופת המעבר ביניהם. 

במוקד הדיון ניצב המושג שיקול דעת בחינוך, והעיון במקורותיו שואב מן ההגות היהודית והכללית, מן הניסיון בתחומים המגוונים הקשורים למעשה החינוך, ומן המחקר השיטתי בו. האתגר העיוני והמעשי שפוקס מעמיד תובע התמודדות לא שגרתית מאיש החינוך – מהמורה, מהחוקר ומההוגה, ומעורר את 'אנשי השטח' ואת מעצבי החינוך לחשיבה ולפעולה חדשה.​​​