פרסומים

 

מעשה בחינוך: קובץ מחקרים לכבוד שלמה פוקס

ערכו מרדכי ניסן ועודד שרמר | יצא לאור בהוצאת ביאליק

במוקד הדיון ניצב המושג שיקול דעת בחינוך, והעיון במקורותיו שואב מן ההגות היהודית והכללית, מן הניסיון בתחומים המגוונים הקשורים למעשה החינוך, ומן המחקר השיטתי בו. האתגר העיוני והמעשי שפוקס מעמיד תובע התמודדות לא שגרתית מאיש החינוך - מהמורה, מהחוקר ומההוגה, ומעורר את 'אנשי השטח' ואת מעצבי החינוך לחשיבה ולפעולה חדשה.

​​​