פרסומים

 

A Time to Act

עת לעשות - הדו"ח של הועד לחינוך יהודי בצפון אמריקה

מאת הוועדה לחינוך יהודי בצפון אמריקה

דו"ח זה מציג את תכנית הפעולה של הוועדה לחינוך יהודי בצפון אמריקה, ומצביע על כך שהחינוך היהודי הינו מרכיב חשוב ואפקטיבי לחיזוק הזהות היהודית וליצירת מחויבות לערכים ותרבות יהודיים.

דו"ח "עת לעשות" ממליץ כי יש להחדיר בחינוך היהודי בצפון אמריקה רוח חדשה על-ידי גיוס מספר רב של אנשי חינוך מוכשרים ומסורים, שיעבדו בסביבת עבודה מיטבית תוך קבלת תמיכה מהקהילה היהודית.

להורדת הקובץ לחץ כאן (אנגלית)

​​