וידאו

מורטון מנדל: הסוד טמון באנשים

ערב עיון מנהיגות חרדית | מרס 2015

פייני סוקניק - ערב עיון מנהיגות חרדית

תקווה עובדיה - ערב עיון מנהיגות חרדית

תכנית מנדל למנהיגות מקומית ברהט

יוליה ליפשיץ-ברזילר דוקטורנטית מצטיינת

אלי וינוקור - דוקטורנט מצטיין

אליק פלטניק - דוקטורנט מצטיין

עקיבא המאירי - דוקטורנט מצטיין

פרופ' מייקל פוייר ופרופ' לי שולמן

תקציר טקס הסיום - 17-07-2013

עדויות והרהורים על כתיבה

רינת פורת - מכון מנדל למנהיגות - מחזור כ"ב

אודיה ברקן - מכון מנדל למנהיגות - מחזור כ"ב

הרב לורד יונתן זקס - שאלות ותשובות

מורשתם של האחים מנדל

טקס הסיום החגיגי של תכניות מנדל | 2016