תוכניות

במשך רבע מאה קרן מנדל-ישראל מפעילה תוכניות להכשרת מנהיגות מובילה בישראל​ לאנשי מקצוע בתחום החינוך ללא מטרות רווח. בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מפורט על תוכניות הקרן ועל מועדי ההרשמה לכל אחת מתוכניות אלו.

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה >> ההרשמה למחזור ה' הסתיימה.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב

מטרת התוכנית היא לסייע לעמיתים לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב. התוכנית מיועדת לאנשים בעלי פוטנציאל השפעה רב המחויבים לקידום היישוב והמרחב >> בשנה הבאה לא ייפתח מחזור חדש של התוכנית.

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית מכשירה קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל לשיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת כיסוי של שכר הלימוד ומלגת קיום מלאה לכל השנה  >> ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א (מחזור ד') תיפתח ב-29 בספטמבר 2019.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מכשירה קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, המבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון. תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע >> ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א (מחזור ה') תיפתח ב-29 בספטמבר 2019.