תוכניות

במשך רבע מאה קרן מנדל-ישראל מפעילה תוכניות להכשרת מנהיגות מובילה בישראל​ לאנשי מקצוע בתחום החינוך ללא מטרות רווח. בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מפורט על תוכניות הקרן ועל מועדי ההרשמה לכל אחת מתוכניות אלו.

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה >>

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

מטרת התוכנית היא לסייע לעוסקים בתרבות לברר את השקפת עולמם ולהוביל רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב. התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב >>

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

התוכנית מיועדת להכשרת קבוצת מנהיגים איכותית ומגוונת, שביכולתה לתרגם תאוריה למעשה, בשאיפה להוביל שינוי ולהביא לידי שיפור באיכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת מלגת קיום >> נפתחה ההרשמה למחזור ה' (תשפ"ב - תשפ"ג) לפרטים ולהרשמה

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מכשירה קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, המבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון. תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע >> ההרשמה למחזור ו' (תשפ"ב - תשפ"ג) תיפתח ב-10 בינואר 2021

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי מיועדת להכשיר ממלאי תפקידים בכירים במגזר הציבורי – נשים וגברים, יהודים וערבים – שיש להם רצון עז לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו. תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע >> ההרשמה למחזור ג' (תשפ"ב - תשפ"ג) תיפתח ב-10 בינואר 2021