תוכניות

במשך רבע מאה קרן מנדל-ישראל מפעילה תוכניות להכשרת מנהיגות מובילה בישראל​ לאנשי מקצוע בתחום החינוך ללא מטרות רווח. בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מפורט על תוכניות הקרן ועל מועדי ההרשמה לכל אחת מתוכניות אלו.

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה >>

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

מטרת התוכנית היא לסייע לעוסקים בתרבות לברר את השקפת עולמם ולהוביל רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב. התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב >>

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית מכשירה קבוצת מנהיגים איכותית, המבוססת על ערכים וחזון, שתפעל לשיפור איכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת כיסוי של שכר הלימוד ומלגת קיום מלאה לכל השנה  >> ההרשמה למחזור ה' (תשפ"ב - תשפ"ג) תיפתח ב-8 בנובמבר

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון מכשירה קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, המבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון. תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע >> ההרשמה למחזור ו' (תשפ"ב - תשפ"ג) תיפתח ב-10 בינואר 2021

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי מיועדת להכשיר ממלאי תפקידים בכירים במגזר הציבורי – נשים וגברים, יהודים וערבים – שיש להם רצון עז לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו. תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע >> ההרשמה למחזור ג' (תשפ"ב - תשפ"ג) תיפתח ב-10 בינואר 2021