תוכניות

במשך רבע מאה קרן מנדל-ישראל מפעילה תוכניות להכשרת מנהיגות מובילה בישראל​ לאנשי מקצוע בתחום החינוך ללא מטרות רווח. בעמוד זה תוכלו למצוא מידע מפורט על תוכניות הקרן ועל מועדי ההרשמה לכל אחת מתוכניות אלו.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מציע תוכנית לימודים ייחודית בתחום טיפוח המנהיגות, המבקשת להרחיב ולהעמיק את הידע ואת היכולת של העמיתים לתרום לשדה החינוך בישראל. בית הספר הוא מיזם משותף עם משרד החינוך. >> ההרשמה הבאה לתוכנית (לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023) תיפתח בספטמבר 2022לפרטים

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער

תוכנית מנדל למנהיגות נוער נועדה לשמש פלטפורמה לעיון משותף ברעיונות ומעשים בחינוך הבלתי פורמלי ולדיון באתגרים הניצבים בפניו על רקע המציאות החברתית והתרבותית בחברה הישראלית, וכן לקדם היכרות, שיח ושיתוף פעולה בין קהילות שונות בה >>

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה

תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה בהכשרה להוראה

מטרת התוכנית ליצור קבוצת מנהיגות אקדמית אשר תוביל תהליכי חשיבה, פיתוח ויישום של מדיניות עדכנית בשדה הכשרת המורים. התוכנית היא מיזם משותף של מכון מנדל למנהיגות ומינהל עובדי הוראה במשרד החינוך. >> ההרשמה למחזור ב' (שנת הלימודים תשפ"ב) הסתיימה.

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות חברתית בצפון

התוכנית מיועדת להכשרת קבוצת מנהיגים איכותית ומגוונת, שביכולתה לתרגם תאוריה למעשה, בשאיפה להוביל שינוי ולהביא לידי שיפור באיכות החיים של תושבי הצפון כולם. התוכנית פועלת במתכונת של שבוע לימודים מלא לאורך שנה, וכוללת מלגת קיום >> ההרשמה למחזור ה' (תשפ"ב - תשפ"ג) הסתיימה

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בצפון

מטרתה של התוכנית להכשיר קבוצה של מנהיגים בעלי חזון, היוזמים ומובילים שינוי, והמבקשים לתרום מכישרונם וממרצם לקידום חברה טובה וראויה יותר באזור הצפון, כל אחד מהם במעגלי הפעולה וההשפעה שיבחר. תוכנית הלימודים נפרסת על פני כ-40 ימי לימוד בשנה, במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע. >> ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה.

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון

תוכנית מנדל למנהיגות בשירות הציבורי בצפון

התוכנית מיועדת לבעלי תפקידים בכירים במגזר הציבורי – נשים וגברים – שיש להם רצון עז ויכולת לפעול ולעשות לטובת הציבור במסגרת תפקידם ומעבר לו, ומטרתה להכשירם למנהיגות. תוכנית הלימודים נפרסת על פני 40 ימי לימוד בשנה במתכונת של יום לימודים מלא אחד בשבוע. >> ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה.