קבצי בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ב-DWG

המסמכים להורדה  
  
תיקיה: כתב כמויות לא מחייב להתרשמות בלבד
  
תיקיה: תכניות ביס מנדל ב-DWG