חדשות ואירועים

קול קורא להגשת בקשה למענק כספי: משבר הפליטים באוקראינה וקליטת עלייה ממזרח אירופה ומאתיופיה

קרן מנדל-ישראל מזמינה את בוגרות ובוגרי מנדל להגיש בקשות לתמיכה בפעולות וביוזמות שיתנו מענה לרווחתם, לחינוכם ולקליטתם המיטבית של הפליטים והעולים ממזרח אירופה ומאתיופיה.

לנוכח הטרגדיה הנוראה של העם האוקראיני וגלי הפליטים האוקראינים העוזבים את מולדתם לעבר הלא נודע, החליטה קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל לסייע ולתמוך בפעילויות של בוגריה הפועלים בשדה החינוך, החברה, הרווחה והתרבות לטובת אוכלוסיית הפליטים והעולים. הקרן מודעת גם לקשיים שחווים יוצאי אתיופיה, ומבקשת לסייע גם להם בקליטתם המיטבית בארץ.

על-פי נתוני חדר המצב של המטה לביטחון לאומי, נכון לתאריך 30.3.2022 מעל 30,000 איש מצאו את דרכם לישראל ממזרח אירופה (רוסיה ואוקראינה), כ-14,000 מהם זכאי חוק השבות. מומחים סבורים כי מספרם יגדל באופן ניכר, ומעריכים שבחודשים הקרובים יגיעו 100,000-50,000  עולים חדשים. במקביל יש צפי לעלייה של 3,000 עולים מאתיופיה בתקופה הקרובה.

לפיכך, אנו מזמינים את הבוגרות והבוגרים להגיש בקשות לתמיכה בפעולות וביוזמות (חדשות או המשכיות) שיתנו מענה – הן בטווח הקצר והמידי והן בטווח הארוך – לרווחתם, לחינוכם ולקליטתם המיטבית של הפליטים והעולים ממזרח אירופה ומאתיופיה על-פי הקריטריונים המפורטים בהמשך. רק בקשות שתוגשנה על-פי קריטריונים אלו תענינה.

אנו מאמינים ביכולותיהם של הבוגרות והבוגרים להוביל תהליכי שינוי ולקדם מטרות בעל ערך אנושי וחברתי כמו אלו הניצבות בפנינו כעת, ומבקשים לסייע בקידומה של משימה זו.

הגשת הבקשה

רשאים להגיש בקשות בוגרות ובוגרים של כלל תוכניות המנהיגות של קרן מנדל-ישראל אשר מקיימים יוזמות הרלוונטיות לקול הקורא הזה באמצעות עמותות שהקימו לקידום פעילות בשדה החינוך, החברה, התרבות והרווחה, או בוגרים ובוגרות הממלאים תפקיד בכיר בארגונים הפועלים לשם כך.

היקף הסיוע

הקרן תעמיד לרשות ארגונים ועמותות המקדמים יוזמות ופעולות של בוגרים, מענקים חד-פעמיים בסכום שבין 50,000 ל-100,000 שקלים. תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לקבלת מענק ייעשה באמצעות ועדה ייעודית ציבורית מטעם הקרן, אשר תבחן כל בקשה על בסיס תנאי הסף שלהלן.

תנאי סף למתן סיוע ליוזמות ולפעולות

  • הסיוע יינתן לארגונים ולעמותות הרשומים כחוק. 
  • הסיוע יינתן לארגונים ולעמותות אשר הוקמו על-ידי בוגר או בוגרת מנדל, או כאלו שבוגרי מנדל ממלאים בהם תפקיד בכיר.
  • הסיוע יינתן לארגונים ולעמותות אשר מציעות במסגרת פעילותן השגרתית מענים לצורכי השעה באחד או יותר מהתחומים שבהם הקרן פועלת: חינוך, שינוי חברתי, תרבות ורווחה, בטווח המידי או הארוך.

עדיפות תינתן ל:

  1. שיתופי פעולה בין בוגרים
  2. ארגונים ועמותות שהם פרי יוזמות של בוגרים ובוגרות
  3. ארגונים ועמותות שהוכיחו יכולות מימוש וביצוע בתחומים הרלוונטיים

אופן הגשת הבקשות ותהליך האישור

הגשת בקשה כתובה תיעשה באמצעות הקישור המצורף עד לתאריך 14.04.22, י"ג בניסן תשפ"ב.

הבקשות תעבורנה תהליך של בדיקה על-פי הקריטריונים שהוגדרו, ותועברנה להכרעת ועדה ציבורית.

הקרן תעביר את תשובותיה באמצעות דוא"ל עד לתאריך 08.05.22, ז' באייר תשפ"ב.

ליצירת קשר במקרה של שאלות הבהרה בלבד, מוזמנים לפנות לכתובת הדוא"ל ​​kolkoreh@mandel.org.il

מחויבויות מקבלי המענק

  • הגשת מסמכים עדכניים ותקינים ככל שהקרן תבקש
  • הגשת דוח מסכם מילולי כספי , והסקת מסקנות
  • השתתפות בפגישות אמצע התהליך וסוף התהליך עם נציגי הקרן, ככל שהקרן תבקש
  • חתימה על מסמכי התקשרות שהקרן תעביר 


הערות כלליות

* הקרן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את תהליך בחינת המענק אם המסמכים שהוגשו יהיו בלתי תקינים.

* הקרן שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לקבל בקשות, על-פי שיקול דעתה, חזונה והכרעות הוועדה.

* הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוחות הזמנים המופיעים בקול הקורא.