חדשות ואירועים

"עבדים היינו" – פרק לכבוד חג הפסח מאוסף המאמרים "מילת השבוע"

יחידת הלימוד "עבדים היינו" בנויה על השיר מסדר הפסח של משפחות רבות בישראל, ומעלה שאלות הנוגעות לחג הפסח: מיהו עבד ומיהו בן חורין? מהי חירות?

​המאמרים בספר מילת השבוע: תרבות עברית לגיל הרך בעקבות ביאליק מציגים נוסח ישראלי עכשווי להשקפתו החינוכית-לשונית של המשורר חיים נחמן ביאליק – אסופה נבחרת של מילים מן המורשת היהודית הקדומה המוצעות ללימוד של ילדים בגיל הרך. הן מוגשות להורים ולמחנכים עם רקע לימודי, לצד הצעות לדרכי מסירתן. את הספר ערכו דניאל מרום, דפנה יזרעאל ורחלה בן-עמי לבנון.

יחידת הלימוד "עבדים היינו" בנויה על השיר מסדר הפסח של משפחות רבות בישראל. הרקע הלימודי מעמיק בהבדלי הנוסח בין השיר המושר לבין זה שמופיע בהגדת הפסח, בתולדות הלחן, במשמעות המונחים "בן חורין" ל"חירות", במשמעויות המעבר בין עבדות לחירות ובסוגיות העבדות בימינו. הפרק מעלה שאלות הנוגעות לחג הפסח: מיהו עבד ומיהו בן חורין? מהי חירות? ובסופו גם הצעות לשיחה ולפעילויות עם ילדים – מה ההבדל בין להיות עבד ובין להיות בין חורין? האם ילד הוא בן חורין?

קראו את הפרק "עבדים היינו" >>

"עבדים היינו" – פרק לכבוד חג הפסח מאסופת המאמרים "מילת השבוע"

על תפיסתו החינוכית-לשונית של חיים נחמן ביאליק: בראשית רכישת השפה, חשיפת הילד הרך למילים עתירות תוכן ומשמעות מסייעת לו לבנות את עולמו הרוחני. לימוד מונחים מופשטים יתרום להתפתחות דמיונו ואישיותו, ולצמצום הצורך בגירויים חיצוניים הנגישים מאוד בעידן הדיגיטלי. בתהליך זה יש לאיכות המילים ולדרך שהן נלמדות משקל רב יותר מאשר לכַמותן. לפני כמאה שנה גיבש ברוח זו המשורר חיים נחמן ביאליק את השקפתו החינוכית-לשונית – גישה המטפחת בילדים זיקה לתרבות העברית וליצירתה.