חדשות ואירועים

ספרים חדשים פרי עטם של חברות וחברי סגל קרן מנדל-ישראל

קרן מנדל-ישראל גאה בתרומתם של חברות וחברי הסגל שלה בתחום התרבות, המחקר והחינוך בישראל ומחוצה לה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בספרים הבאים, שפרסמו בשנים 2023-2022 כמה מהם, ובהם נשיא קרן מנדל

הספרים החדשים


בשנתיים האחרונות פרסמו חברי הסגל ונשיא קרן מנדל מגוון מרשים של ספרים באנגלית ובעברית. הפרסומים באנגלית מייצגים דיסציפלינות אקדמיות והשקפות שונות, אבל בכולם ישנה קריאה למנהיגות ולמנהיגים להישיר מבט אמיץ אל פני המציאות, לאתגר אותה ולזהות את ה​אפשרויות לשיפור חינוכי וחברתי. הפרסומים בעברית ראו אור במגוון סוגות – מחקרים בעלי אופי אקדמי, אסופות שירה וספרי ילדים.

פרסומים באנגלית


עטיפת הספר

To Be a Minority Teacher in a Foreign Culture: Empirical Evidence from an International Perspective
Edited by Mary Gutman, Wurud Jayusi, Michael Beck and Zvi Bekerman
Springer

​ספר זה, שבעריכתו השתתף צבי בקרמן, חבר סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, מכיל ידע מעמיק על האתגרים וההזדמנויות שיש בשילובם של מורים בני מיעוטים במסגרות חינוכיות רגילות מנקודת מבט בינלאומית. מטרת הספר לתרום תרומה ייחודית וחשובה לחוקרים, לקובעי מדיניות ולאנשי מקצוע העוסקים במורכבויות שהביאו עמן מגמות גלובליות במערכות חינוך ובמסגרות חינוך לאומיות ומקומיות. הספר עשוי גם להתוות את הדרך למחקר, למדיניות ולפרקטיקה עתידיים בתחום חשוב זה.

להורדה >> 
Book cover: Leadership and Charisma

Leadership and Charisma: A Cultural-Evolutionary Perspective
By Micha Poppa and Omri Castelnovo
Edward Elgar

​ספר חדשני זה, שבכתיבתו השתתף עמרי קסטלנובו, חבר סגל אורח במרכז מנדל למנהיגות בצפון, חוקר את היסודות האוניברסליים והתרבותיים העומדים בבסיס הדינמיקה של מנהיגות. הוא שואל שאלות יסוד כגון: מדוע אנו נמשכים למנהיגים? מדוע אנו תופסים מנהיגים מסוימים ככריזמטיים? ומדוע חלק מהמנהיגים שנחשבים כריזמטיים בתקופה מסוימת מפסיקים להיחשב ככאלה בתקופה אחרת?

קראו עוד >>Book cover: Jewish Universalisms

Jewish Universalisms: Mendelssohn, Cohen, and Humanity’s Highest Good
By Jeremy Fogel
Brandeis University Press

​ספרו של ג'רמי מנתח את האופן שבו שתי דמויות יהודיות מרכזיות בעת החדשה, משה מנדלסון והרמן כהן, התמודדו בהגותם עם המתח שבין הערכים האוניברסליים של הנאורות להיבטים פרטיקולריים של היהדות, בחיפוש אחר הטוב העליון. ספרו שואף לתרום לדיון האקדמי התוסס בשאלת האוניברסליזם בפילוסופיה היהודית המודרנית על-ידי בחינה השוואתית מעמיקה של תפישת העולם האוניברסליסטית שפיתחו הוגים אלו, וניתוח חדשני של השקפת עולמם דרך נקודת המבט של ערכים, והאופן שבו הם מציירים את הטוב העליון היהודי כנקודת מוצא למחשבה כלל-אנושית.

קראו עוד >>


​​


Book cover: Three Waves of Reform

The Three Waves of Reform in the World of Education 1918–2018: Students of Yesterday, Students of Tomorrow
By Ami Volansky
Springer

ספר זה של פרופ' עמי וולנסקי, חבר סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, סוקר מאה שנים של רפורמות חינוכיות ברחבי העולם, ודן בשלושה גלים של רפורמה. הראשון, שצמח לאחר מלחמת העולם והתבסס על אידיאלים "פרוגרסיביים", שם את התלמיד במרכז המעשה החינוכי. השני שאב את עקרונותיו מעולם העסקים וכפה תחרות, סטנדרטים אחידים ומדידה של תפוקות התלמידים, המורים ובתי הספר. הגל השלישי, שהחל בתחילת המאה ה-21, מבקש להתאים את שיטות ההוראה למציאות המודרנית.

.

קראו עוד >>
Scaling-up Higher Order Thinking

 

Scaling-up Higher Order Thinking: Demonstrating a Paradigm for Deep Educational Change
By Anat Zohar
Springer

ספרה של ענת זוהר, חברת סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, עוסק בבעיה חמקמקה: מדוע קשה כל כך להשיג חדשנות חינוכית אמיתית ואפקטיבית בקנה מידה רחב, ומה מנהיגים יכולים לעשות בנידון. תוך בחינה של תהליכי רפורמה כלל-מערכתיים שבמרכזם הוראת תוכנית לימודים עשירה בחשיבה, הספר דן בסוגיות כלליות הנוגעות ליישום שינויים עמוקים בקנה מידה גדול בליבת הלמידה וההוראה. הספר מסכם תובנות שצברה המחברת במשך 25 שנות עיסוק בנושאים אלו – הן כאשת אקדמיה והן כפרקטיקנית שהובילה תהליך שינוי לאומי.

להורדה >>

פרסומים בעברית


​​

75 פנים למדינה יהודית
עורכים: אהרן ברק, יהודה ריינהרץ וידידיה צ' שטרן
הוצאת ידיעות ספרים והמכון למדיניות העם היהודי

ישראל היא "מדינה יהודית". מהי המשמעות של קביעה זו וכיצד היא מתיישבת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה? אלו השאלות שבבסיס המחלוקת הישראלית החורצת בנו סדקים מאז קום המדינה. ספר זה כולל 75 עמדות בשאלת הזהות היהודית-הישראלית, מאת טובי ההוגים. דפיו כוללים חלומות וסיוטים, חזונות פואטיים וניתוחים רציונליים, ביקורת נוקבת ושירי הלל. נידונות בו סוגיות של לאום, דת, פוליטיקה, תרבות, חברה, כלכלה וביטחון. יהודה ריינהרץ הוא נשיא קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל.

קראו עוד >>
מהדורה באנגלית >>החיים שלנו סוף

החיים שלנו סוף
טלי אשר
הוצאת פרדס

החיים שלנו סוף הוא ספר שירה בשל, עשיר ורב רבדים. בשיריה מעמידה המשוררת תמונה כנה, מפוכחת ומכמירת לב של פרקי חייה, ומתבוננת על תצורותיו השונות של מושג המשפחה. זו לצד זו מונחות בשירים חוויות של פירוק ושל איחוי, של היעדר מילים ושל מזור טקסטואלי, של שבירוּת ושל חוסן.

קראו עוד>>חסידות ישראלית

חסידות ישראלית: סיפורה של חסידות סלונים בישראל
נגה בינג
הוצאת כרמל

החסידות על גווניה השונים בימינו מהווה מוקד משיכה לרבים. יש בה המשכיות מסוימת לחסידות בראשיתה, אך כיום היא לובשת צורה ותוכן אחרים, עם שינויי המקום והזמן. מה סוד קסמה של החסידות, על גווניה השונים? וכיצד היא משמשת מוקד משיכה לרבים שמוצאים בה את מקומם? דרך מסע בספר נתיבות שלום שכתב האדמו"ר האחרון של סלונים, ר' שלום נח ברזובסקי, ננסה בספר זה לגעת בדמותה של חסידות סלונים בימנו ונבדוק האם היא מהווה ביטוי לחרדיות חדשה ומודרנית.

קראו עוד >>חבלי תקווה

חבלי תקווה: בית ספר השלום לילדי פליטים בלסבוס 2022-2017
עורכים: צביה ולדן ואיתן שחר עורכות משנה: סמדר בן אשר, אפרת הוס, שפרה שגיא
הוצאת רסלינג

חבלי תקווה הוא סיפורם של בוגרי תנועות "השומר הצעיר" ו"אג'יאל", יהודים וערבים מישראל, שהקימו בלסבוס שביוון בית ספר ("השלום") עבור אלפי בנות ובנים של פליטי מלחמה. כל המורים בבית הספר היו מתוך הקהילה שאליה השתייכו התלמידים – פליטים ומבקשי מקלט, והם לימדו בשפות המוצא שלהם. בפעילותו של בית הספר שולבו עקרונות וכלים מתחום החינוך הבלתי-פורמלי ברוח המסורת של תנועות הנוער. שנה וחצי לאחר הקמת בית הספר הוזמנה קבוצה של חוקרים לתאר את הפעילות בו ולהציע כיווני המשך. עם קבוצה זו נמנו העורכים הראשיים: צביה ולדן ואיתן שחר, ועורכות המשנה של הספר: סמדר בן אשר, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב, אפרת הוס ושפרה שגיא.

קראו עוד >>
 מעשה מנהיגות

מעשה מנהיגות
דוד דרי
הוצאת מאגנס

מעשה מנהיגות יוצא חוצץ נגד מוסכמות רבות שהפכו את שאלת המנהיגות לנושא נדוש. הספר מציע תפיסה חדשה, שלפיה המעשה הוא שמגדיר מנהיגות ואין הוא קשור לתפקידו או למעמדו של העושה. כאשר המעשה תופס את קדמת הבמה, שאלת המנהיגות אינה עוד שאלה בדבר תכונות נדירות של אנשים יוצאי דופן. עניינה במה שמצוי בהישג ידם של בני תמותה רגילים שהשאיפה לשנות את העולם אינה זרה להם.

קראו עוד >>הישיבה התיכונית החרדית

הישיבה התיכונית החרדית
בניהו טבילה
הוצאת רסלינג

הישיבה התיכונית החרדית היא מוסד לימודים יוצא דופן: כישיבה חרדית היא מחנכת להסתגרות, להתבדלות ולהתמקדות בלימוד גמרא. כמוסד תיכוני היא מלמדת תוכנית לימודי חול מגוונת ופתוחה למציאות. לאורך השנים היא זוכה להתנגדות אידאולוגית עיקשת בחברה שאותה היא נועדה לשרת. ועם זאת, בדור האחרון שכיחותה עלתה והיא החלה לשרת קהילות חרדיות חדשות. מהם שורשיה ההיסטוריים? מה מידת חרדיותה והסביבה האידאולוגית שבה היא פועלת? ספרו החשוב של בניהו טבילה, אשר מתבונן בחרדיות כפנומן דתי שאינו מצטמצם למובניו ההיסטוריים והסוציולוגיים, משרטט תשובה מורכבת לשאלות אלה.

קראו עוד >>כשהשמש עוברת את ההר

כשהשמש עוברת את ההר
אפרת נסימוב
הוצאת הליקון

בספר הביכורים שלה, שנכתב לאורך עשור בחייה, אפרת נסימוב כותבת בבגרות, בחמלה, בחוכמה וברגישות על הורות, מערכות יחסים, זקנה ומשמעות הקיום. בשירים מטלטלים, בהסתכלות כנה ומפוכחת היא נעה בזמן, מהוריה, להורות שלה ושל בן זוגה לילדיהם הצעירים, עוברת הלוך ושוב בין העבר וההווה – לעתיד, ומציבה מראה אמיצה מול חומרי חיים הנוגעים בכולנו.

קראו עוד >>שקית של געגוע

שקית של געגוע
רות קלדרון
הוצאת ידיעות ספרים

בט"ו בשבט מקבלת רבקה מסבא שתיל של עץ תפוז. רבקה שומעת מסבא על הדרך המיוחדת שיהודי בולגריה חגגו בה את ט"ו בשבט, ומצטרפת לחגיגה שעברה מדור לדור. סיפור גדוש באהבת הצומח והארץ.

קראו עוד >>העלמה בהיכל

העלמה בהיכל
רות קלדרון
הוצאת מודן

לאלישע הסקרן יש המון שאלות וחידות, אבל הוא לא מצליח למצוא את הפתרונות. אחרי שהוא מסיים לקרוא את כל הספרים בספרייה, נותרת לו רק תקווה אחת – עלמה מסתורית שגרה בהיכל... איש לא ראה את העלמה, אך כולם מכירים אותה ואת חוכמתה, ואלישע יודע שאם יפגוש אותה – יבין הכול. אבל הדרך אל ההיכל ארוכה ורצופת אתגרים. האם יצליח לעבור אותה ולמצוא את מה שחיפש? מעשייה קסומה על כוחה של הסקרנות ועל משמעותה של הלמידה, שמבוססת על מדרש מתוך ספר הזהר.

קראו עוד >>עטיפת הספר

משילות משולבת בישראל: היבטים תיאורטיים ומעשיים
עורכים: נטע שר-הדר, ליהיא להט, יצחק גל-נור
הקיבוץ המאוחד

הספר מתבסס על עבודתה של קבוצת מחקר במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. הוא הראשון שבוחן הֶסדרים של משילות משולבת בישראל, והשלישי והאחרון בטרילוגיה העוסקת במדיניות ציבורית בישראל. מאמריו בוחנים דרך אחרת לפעילות של הממשל, בעיקר במצבים שבהם תהליכי ההפרטה והרגולציה אינם מניבים תוצאות רצויות. אחדים ממאמרי הספר עוסקים בפיתוח ההיבטים התיאורטיים של מושג המשילות המשולבת, ואחרים בוחנים הֶסדרים של משילות משולבת שיושמו בישראל. שתי שאלות עוברות בספר כחוט השני: האחת – האם הסדרי המשילות המשולבת מסייעים לקידומם של ערכים ציבוריים? השנייה – האם הסדרים אלה תורמים לתהליכים דמוקרטיים?

קראו עוד >>

למהדורה באנגלית >>


תוכן ספרים אלו מייצג את דעתם האישית של מחבריהם, ואינו משקף בהכרח את דעתה או את עמדתה של קרן מנדל-ישראל.​