חדשות ואירועים

ספרים חדשים פרי עטם של חברי סגל קרן מנדל-ישראל

קרן מנדל גאה בתרומתם של חברי הסגל שלה לתרבות, למחקר ולחינוך בישראל, כפי שבא לידי ביטוי בחמישה ספרים פרי עטם של חברי סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית וסגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, שראו אור בשנת 2021

ספרים חדשים פרי עטם של חברי סגל קרן מנדל-ישראל

למאגר הספרים פרי עטם של חברי סגל מנדל נוספו בשנה האחרונה חמישה: שלושה מהם על-ידי חברי סגל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית: לחבר את האיים ליבשה, מאת פרופ' ענת זוהר; הולדת הספק, מאת פרופ' משה הלברטל; ו Collaborative Governance, Theory and Lessons from Israel  בעריכתה של ד"ר נטע שר-הדר (יחד עם ד"ר ליהיא להט ופרופ' יצחק גל-נור), ושניים מפרי עטן של חברות סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב: כוכב: נשים בדואיות פורצות דרך, מאת פרופ' סמדר בן אשר, והפנטום הציוני מאת פרופ' דנה אריאלי. נראה שהמשותף בין ספרים אלו, שנכתבו מנקודות מבט ודיסציפלינות שונות, הוא קריאה למנהיגות להתבונן באומץ על המציאות הקיימת, לאתגרה, ולזהות בה אפשרויות לשיפור חינוכי וחברתי.


לחבר את האיים ליבשה

לחבר את האיים ליבשה
מאת פרופ' ענת זוהר
הוצאת עם עובד

בספרה האחרון לחבר את האיים ליבשה, שואלת פרופ' ענת זוהר מדוע למרות שרפורמה רודפת רפורמה, מערכת החינוך הישראלית דורכת במקום ואינה מצליחה להשתפר. כמו כן , שואל הספר למה לא מתרחש חיבור בין היוזמות הפדגוגיות השונות הבאות מלמטה למעלה לרפורמה מקיפה? פרופ' ענת זוהר עוסקת שנים רבות בשאלת ההוראה והלמידה עתירות החשיבה ומקומן בתאוריות פדגוגיות משתנות. ענת מצויה היטב בניסיונות השונים שנערכו במהלך השנים להטמיע תוכניות פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך בישראל, את חלקן אף הובילה, ועדיין, לטענתה, איי החדשנות אינן מתחברים אלה לאלה לכדי יצירת יבשה. הספר לוקח כמקרה מבחן את  הרפורמה אותה קידמה ענת כאשר כיהנה כיו"ר המזכירות הפדגוגית במהלכה נעשה ניסיון מקיף להטמיע תהליכי הבנה וחשיבה בכלל מערכת החינוך. התשובה שהיא מציעה היא שינוי מוקד ההתבוננות- מתהליכי שינוי המדגישים מבנים ומנהל  לתהליכים פדגוגיים רחבים ועמוקים. את מושג הפדגוגיה מפרשת ענת כמהות ההוראה והלמידה, שלהכרתה דרוש ידע עמוק: רב שנים, תאוריות, מחקר ומסורות למידה. ענת מזכירה לקוראיה שלב העשייה הבית ספרית הוא רכישת ידע עמוק ואסטרטגיות חשיבה ולכן לעולם יש לעסוק בשאלה מהם המאפיינים של הוראה ולמידה איכותיות להשגת ידע זה. בדומה למטרת הלמידה בבית הספר, שהיא רכישת ידע (בשילוב המיומנויות הנדרשות להשיגו), כך גם בקרב מובילי השינוי הפדגוגי, ראוי שהמטרה תהיה רכישת ידע עמוק של תהליכי הוראה, והטמעתם – החל משלב ההכשרה המקדימה של פרחי ההוראה, דרך פיתוח המקצועי של המורים, ועד לתכנון ובניית תכניות הלימודים. באחד הפרקים המרכזיים בספר, ענת מעודדת את המנהיגות להיות מנהיגות פדגוגית והוראתית, כזאת שתשכיל להכיר בחשיבות ההתבוננות במהות הפדגוגית, ולא רק בקביעת מבני השינוי, ושתאפשר לאנשי החינוך המובילים את העשייה החינוכית, לעסוק באופן מושכל ושיטתי במטרות העומק ההוראה והלמידה ובדרכים להשיגן, ובכך לקדם את השיפור המיוחל בחינוך בישראל.

כתבה: רותי להביהולדת הספק

הולדת הספק
מאת פרופ' משה הלברטל
הוצאת מאגנס

בספרו הולדת הספק, פרופ' משה הלברטל בוחן את הוראות ההלכה המצויות בספרות התנאים [מאות ראשונה ושניה לספירה], שנוצרו במרחבים של מצבי ספק ואי-וודאות. בספר ימצא עניין גם מי שאינו מצוי בספרות ההלכתית הקדומה, כי העקרונות שפרופ' הלברטל מציע לבירור הוראותיה נכונים לצורך קיומי-אנושי ועל-זמני -  תיווך בין קריאת מציאות שלעולם היא מוגבלת עבור האדם, לבין רצונו של האדם להתנהל בביטחון במרחב הספק ולהימנע ממחיר הטעות שהוא מזמן. בשיחה אישית עם משה על מחקרו, הוא דיבר על מושג שנטבע על ידי חז"ל ,זמן "בין השמשות" (פרק ו' בספר), המתאר מצב בו אין קשר בינארי בין שני מושגים, של ביטוי והיפוכו (כמו וודאות ואי-וודאות). זהו זמן ביניים חמקמק שלא ניתן לתחמו בתיאור מילולי. ככזה, הוא זמן מאפשר: את התערובת של היום שמסתיים והלילה שמתחיל; את קיומם המלא, במקביל, של משך היום ומשך הלילה; את נקודת המעבר בין היום ללילה, הקיימת, אך בלתי ניתנת להחזקה. זהו זמן המוגדר בפילוסופיה כעמימות, שמקורה לדעת אחדים הוא אפיסטמי (ביכולת שלנו לזהות תופעה), ולדעת אחרים -- בתופעה עצמה. כינונם של מרחבי הגבול האלה, העמומים, הנביטו את הספק שאפשר לתנאים גם לקבוע הלכות באופן ייחודי (המשפט יעדיף בדרך כלל מצבים בינאריים), ומפתיע, וגם לייצר מרחב של שיח אודות העמימות עצמה ואפיונה. אלה הולידו, כדבריו של פרופ' הלברטל, מרחבים נוספים ורצויים לאפשרויות של הרחבת המבנה החברתי, וגם ל"פיתוחים מרהיבים", כלשונו, של ההלכה.

כתבה: רותי להביCollaborative Governance, Theory and Lessons from Israel

Collaborative Governance, Theory and Lessons from Israel
עורכים: ד"ר נטע שר-הדר, ד"ר ליהיא להט ופרופ' יצחק גל-נור
הוצאה: Palgrave Macmillan

הספר Collaborative Governance, Theory and Lessons from Israel , שנערך על ידי ד"ר נטע שר-הדר, ד"ר ליהיא להט ופרופ' יצחק גל-נור, אוגד בתוכו מחקרים בנושא משילות משולבת – שותפות בין מגזרים שונים שנועדה לשפר את תהליך עיצוב המדיניות ויישומה. המחקרים שבספר הם תוצרת של קבוצת מחקר, בניהולן של ד"ר שר-הדר וד"ר להט, שפעלה במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון-ליר. חברי הקבוצה הגיעו משלל עיסוקים הן במחקר באקדמיה והן בפעילות חברתית וציבורית, ומחקרם המשותף משלב בין תיאוריה לתרגומה לשדות עשייה, ובחזרה למחקר ולתאוריה, תוך בחינה של הסדרי המשילות המשולבת ותרומתם לקידום ערכים ציבוריים ולביסוס הדמוקרטיה. דרך התבוננות במקרה הישראלי והשינויים שנוצרו במהלך השנים האחרונות בהסדרים של שיתופי פעולה בין מגזרים, עולים מספר גורמים המשפיעים על היכולת של ההסדר להצליח ולקדם ערכים ציבוריים, כמו הגברת האמון בין הרשויות לאזרחים, נגישות רבה יותר לזירה הציבורית ושוויון רב יותר ביחסי הכוחות בין השחקנים השונים. בהתייחס להיבטים הדמוקרטים, המנגנונים של המשילות המשולבת נותנים ביטוי לערכים ולרצונות של בעלי עניין לקידום ערכים ציבוריים, מניעים לקיחת אחריות של השחקנים כולם, ומחזקים את המבנה הדמוקרטי. האם הם בהכרח גם מחזקים את התהליכים הדמוקרטיים?  בין היתר, עורכי הספר מדגישים שלא די בקיום מנגנוני שיתוף, המאפשרים ביטוי רב יותר ליותר משתתפים מבעבר, אלא יש לחזק כל העת את התפיסה הדמוקרטית בהסדרי המשילות המשולבת, כמו חיזוק הפלורליזם, המעורבות בתהליך הפוליטי-דמוקרטי, המעמד של השותפים מהחברה האזרחית והמודעות והיכולת של השירות הציבורי. בעידן הנוכחי בו אנו עדים לתהליכי החלשות של הדמוקרטיה, ובמקביל, למגמות השינוי בהסדרת היחסים בין הממשל המרכזי, הרשויות המקומיות וארגונים חברתיים, יש לקוות שמסקנות המחקר של הספר המטילות אור על הגורמים שיש לחזקם – יידונו על ידי המנהיגות המבקשת להוביל את הערכים הציבוריים והתפיסה הדמוקרטית בישראל. 

כתבה: רותי להביכַַּוְּכַּבּ  - סיפורן של נשים בדואיות פורצות דרך

כַַּוְּכַּבּ  - סיפורן של נשים בדואיות פורצות דרך
מאת: פרופ' סמדר בן אשר
הוצאת שוקן

ספרה של פרופ' סמדר בן אשר, כַַּוְּכַּבּ, הוא ספר עתיר תקווה ומייאש בעת ובעונה אחת. המציאות הנחשפת בו – מציאות המתרחשת כאן ועכשיו, בישראל במאה ה-21 – היא עולם של שעבוד. בעין אמפתית וחומלת, ונטולת שיפוט, ביד אמן רגישה להפליא, משרטטת בן אשר את קווי ההתמודדות של נשים יוצאות דופן עם המציאות הזאת. חלק ממישורי ההתמודדות של הנשים עם גורלן הם בתוככי תודעתן, חלק בתווך שבינן לבין דמויות נוסכות אמון בסביבתן ומחוצה לה, וחלק באותו שדה קרב שבין הנשים לבין משעבדיהן. כמה תקווה טמונה ביכולתן של נשים חדורות אומץ ואמונה בעצמן לנוע לאורך קווי גבול עמומים אך מורגשים היטב, לפרוץ אותן ולא לסגת. בן אשר מאזינה ומאפשרת, מקשיבה ומקדמת, מדובבת ויוצקת משמעות. ספרה בא את עינינו לפקוח והוא לנו מבט וחלון וראי. ספרה הוא מבט אל עולם סמוי מן העין, הוא מראה שמשקפת את הפנים יותר מאשר את החוץ, והוא חלון לאופק של תקווה ושינוי. לא שינוי דרמטי מדי. שינוי בגובה העיניים, שאפשר לחולל ואפשר לכמוה אליו. ולמדנו: שֵׁם לכל אישה, לכל בת ואחות ואם, לכל יולדת, מאכילה, מחתלת, מקפלת ומטפלת וכובסת, וחובצת ואופה ושותקת. ולמדנו: שֵׁם לכל נחבטת, מסורבת, מגורשת, לכל מי שבעלה נושא אישה שנייה ולכל בת שאביה נושא אישה שלישית ורביעית. את הספר הזה צריך לתרגם לערבית כדי שאמל ("תקווה" בערבית, וגם שמה של אחת מגיבורות הספר) תחדור ללבבות של הגברים והנשים שבן אשר מעוניינת לשחרר מכלא הווייתם. למפתחות השחרור של כַַּוְּכַּבּ קוראים הקשבה, אומץ לב וסבלנות, ואולי  בעצם זהו שילוב בין אורך רוח בדואי לבין גישתה הרכה והחומלת של בן אשר: יום ועוד יום, גרגר אורז אחד ועוד אחד, ואישה שיצאה ממעגל השעבוד. והנה עוד אחת.

כתב: ישראל שורק
הפנטום הציוני

הפנטום הציוני
מאת: פרופ' דנה אריאלי
ספר אמן, מהדורה מוגבלת. הוצאה עצמית

בספרה האחרון בטרילוגיית הפנטומים (קדמו לו "הפנטום הנאצי", 2014, הוצאת רסלינג, ו"פנטומים: מסעות בעקבות שרידי דיקטטורות", 2016 – מהדורה מוגבלת, הוצאה עצמית) משלבת פרופ' דנה אריאלי בין שתי אהבות: צילום ומחקר. הספר מציג פרויקט צילום שעליו עובדת אריאלי זה יותר מעשור ואשר קיבל את השם "הפנטום הציוני". במסעותיה ברחבי הארץ אריאלי מתעדת בעיקר אתרי זיכרון ומרחבי זיכרון (כגון אנדרטאות ומוזיאונים העוסקים בהיסטוריה של עם ישראל) ולצדם מבנים (כגון מפעלים נטושים) או אתרי מריבה שניצבים בלב הסכסוך היהודי-ערבי ומשקפים את ההיסטוריה שלו. העיסוק המתמשך של אריאלי בשרידים, במקומות נטושים, או כפי שהיא מכנה זאת ב"פנטומים", מתיישב עם העניין הרב שיש לה בצילום אדריכלי. לצד אלו, היא חוקרת את קשרי הגומלין שבין אמנות לטראומה, כפי שאלה באים לידי ביטוי בעיקר בישראל ובגרמניה. בספריה הקודמים, ובעיקר "רומנטיקה מפלדה" ו"אמנות ורודנות", ביקשה אריאלי לשרטט את הנתיב התאורטי הקושר בין אמנות לפוליטיקה, ואילו בטרילוגיית הפנטומים היא בוחנת את מושאי המחקר שלה תוך אימוץ נקודת מחקר יצירתית. מארז הפנטום הציוני מכיל כ-160 תצלומים, ובהם אפשר לדפדף בדומה לקופסת כרטיסיות ישנה של חוקר. הוא כולל גם ספר ובו יותר מ-180 תגובות של כותבים שונים (מתוך 600 שנאספו באתר שעוצב במיוחד לטובת הפרויקט, וממנו תוכלו להתרשם כאן >>


תוכן ספרים אלו מייצג את עמדתם האישית של הכותבים, ואינו משקף בהכרח את עמדתה או את דעתה של קרן מנדל-ישראל.