חדשות ואירועים

המפקד המחנך בפלמ"ח ובצה"ל

תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל קיימה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום לימוד בשיתוף עם בית הפלמ"ח

​בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התקיים יום לימוד שבו עסקו עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל בהיבטים הקשורים במנהיגותם של המפקדים בפלמ"ח ובהשפעתם על תפיסות הפיקוד והמנהיגות בצה"ל עד ימינו.

את יום הלימוד פתחה שירי ארליך-פרסול, מנהלת בית הפלמ"ח, שהציגה את הרקע להקמת הפלמ"ח ואת אבני היסוד בתפיסות הפיקוד שהנחו את מפקדיו. האלופים (במיל') עמוס חורב ושייקה גביש סיפרו על חוויות הפיקוד האישיות שלהם כמפקדים בפלמ"ח, והבליטו את החשיבות בהקשבה לפקודים, בדוגמה אישית ובהבנת התפקיד החינוכי של המפקד. 

הסופר פוצ'ו (ישראל ויסלר) ייצג את הלוחמים שאינם מפקדים, שיתף בחוויותיו ובמחשבותיו כלוחם צעיר בפלמ"ח, והוסיף את זווית הראייה הייחודית שלו, המשעשעת לעתים. במהלך היום הוקרנו קטעים מהסרט "שורות שורות" (בבימויה של סיון ארבל) שהבליטו את העיסוק הנרחב של אנשי הפלמ"ח בתרבות וביצירה, וכן את היחס המורכב כלפי האובדן והקורבנות הרבים במלחמה.

פתיחה ורקע היסטורי • שירי ארליך-פרסול, מנהלת בית הפלמ"חמפקדי הפלמ"ח – מפקדים ללא שררה • אלוף (מיל') עמוס חורבדמות המפקד • אלוף (מיל') שייקה גביש"אני פחדן אני?!" – להיות לוחם פלמ"ח • הסופר פוצ'ו (ישראל ויסלר)