הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בניין

עמותת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ע"ר מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מבנה לעמותה בירושלים.

מסמכי ההזמנה לביצוע העבודות

המועד האחרון להגשת הצעות: 11 בפברואר 2018 בשעה 14:00 

סיור קבלנים יתקיים ביום שני, 11.12.2017 בשעה 12:00
במשרדים של חברת אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ
רח' הרטום 14, בניין RAD קומה 3, הר החוצבים, ירושלים.
ההשתתפות בסיור הינה חובה והיא מהווה תנאי סף להשתתפות בהזמנה.
להסדרת חניה נא להעביר מספרי רכבים בטל' 02-5711661.

נוסף על הנאמר בהודעת הפרסום:
מסמכי הזמנה מודפסים לא יימסרו במעמד סיור הקבלנים, אלא יישלחו לקבלנים שישתתפו בסיור בתוך שלושה ימים  לאחריו.

למידע נוסף: 
רו"ח משה אשור
טלפון: 02-568-8817